Giancarlo Cardini – 1982

 

< Gianni Sassi – Gianni Emilio Simonetti >